Diabetesmottagning

Denna mottagning är till för dig som har diabetes. Diabetessköterskan hjälper dig med

  • information och rådgivning om kost, motion och mediciner

  • uppföljande diabeteskontroller

  • utskrivning av blodsockermätare samt hjälpmedel för egenkontroll efter bedömning av behov.

Första besöket sker efter remiss från läkare. Därefter blir du kallad efter olika tidsintervall beroende på behov.

 

Uteblivet besök

Besöket kan avbokas fram till besökstiden. Vid uteblivet besök debiteras aktuell patientavgift. Gäller även barn och avgiftsfria besök.

Sala vårdcentral drivs av: