Drop-in mottagning

 

Välkommen till vår Drop-in mottagning till Sjuksköterska

 

Öppettider: Måndag – fredag kl 8-12, 13-16

 

Ingen tidsbokning


Du behöver inte boka tid, ta en nummerlapp och sitt ner i väntrummet.

På drop-in mottagningen tar vi hand om följande besvär:

 

□  Andningsbesvär

□  Bröstsmärtor

  Blodtryckskontroll

□  Såromläggning

□  Suturborttagning

□  Vaccination

□  mm...

 

 

Kallas in i turordning

 

Alla patienter kallas in i turordning. Undantag är patienter med svåra akuta besvär som bröstsmärta eller andningsbesvär. Har du någon av dessa besvär, var snäll och säg till personalen i receptionen

 

När behöver jag boka tid?

Vänligen boka tid för besvär du haft i mer än 2 veckor, besvär som kan behöva utredning samt ärenden som gäller sjukskrivning och andra intyg.

 

Telefon tidsbokning
0224 – 584 84

Sala vårdcentral drivs av: