Livsstilsmottagning

Vill du ändra din livsstil?

 

Välkommen till Livsstilsmottagningen

Livsstilsmottagningen är till för dig som har funderat på att förändra din livsstil. Tanken är att du ska få stöd och god råd i din strävan till ett hälsosammare liv. Du kan vända dig till oss på Livsstilsmottagningen med frågor om träning och motion, tobaks- och alkoholvanor, övervikt och matvanor, stress och psykisk ohälsa etc.

Gå in på www.livsstilstest.se 

Tillsammans kan vi sedan gå igenom resultatet och definierar vilken vana du vill förändra.

Välkomna!


Vill du sluta röka?

Vi kan hjälpa dig med råd och stöd i form av enskilda samtal med tobaksavvänjare.
Kontakta oss och boka en tid.

 

Sluta-röka-linjen

Sala vårdcentral drivs av: